1. Առաքում

Պատվերների առաքումն իրականցվում է միայն Երեւան և Դիլիջան քաղաքներում:

Պատվերի տեղադրման ժամանակ հաճախորդը ընտում է առաքման եղանակը.

  • Ստանդարտ — առաքումն անվճար է և իրականացվում է պատվերը ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում,
  • Արագ — առաքումն երաշխավորված իրականացվում է պատվերի տեղադրման օրը՝ լրացուցիչ գումարի դիմաց:

Առաքումները իրականցվում են ամեն օր ժամը 10:00-20:00:

Հաճախորդի կողմից պատվերի տեղադրումը ամրագրվում է վերջինիս կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին պատվերի և առաքման տվյալները պարունակող հաստատման նամակի միջոցով:

Պատվերի տվյալները և առաքման ժամը նախօրոք համաձայնեցվում են հաճախորդի հետ մեր օպերատորների և/կամ վարորդ-առաքիչների կողմից։ Առաջնահերթություն է տրվում նախապես վճարված (էլեկտրոնային եղանակով կամ վճարային քարտերով) պատվերներին:

2. Հանձնում

Պատվերի հանձնման պահին խնդրում ենք ստուգել առաքանու համապատասխանությունը պատվերին՝ ապրանքների տեսքը, քանակը, ժամկետը և այլն:

Նախօրոք վճարված պատվերները հասցեատիրոջը հանձնելիս առաքիչը, թյուրիմացություններց խուսափելու համար, կարող է պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ: